PRODUCTION

Marketplace Marketing

เปิดร้านง่าย ไม่ต้องลงมือสร้างเอง! ด้วยบริการ Marketplace Marketing บริการ Set up ตั้งค่าร้านค้าใน Shopee , Lazada และลงสินค้า พร้อมคอนเทนต์ขายของ เพื่อตอบโจทย์การตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น

BASIC SET UP

สร้างหน้าร้านใน SHOPEE LAZADA

เริ่มต้น 3,000.-

  • สร้างรายการสินค้า 30 รายการ

**ลูกค้าเป็นคนส่งภาพสินค้ามาให้
ใช้ระยะดำเนินการ 3 วันทำการ

inquiry form